help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 23 maart 2011 betreffende de vrijstelling van de stage van architect


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/03/2011
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/04/2011
Editie:2
Pagina:23207
  • 17/06/2011 (Beroep RvS, uittreksel of vermelding)
Advies van de Raad van State 49139
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 21/04/2011 tot ...