help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 18 augustus 2010 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 december 2006 houdende het statuut van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/08/2010
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/08/2010
Editie:2
Pagina:55512
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 48186
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking
Art. 1 in zoverre een § 3 invoegt in art.18 van het KB van 13/12/2006: 03/07/2007
Art. 8 en 9: 01/03/2008

Overgangsbepalingen: art. 12

Periode van geldigheid van 03/07/2007 tot ...