help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 18 augustus 2010 tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 september 2003 betreffende de werving van de militairen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/08/2010
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/08/2010
Pagina:54542
Advies van de Raad van State 48449
Inwerkingtreding / Uitwerking 16/07/2010: "voor de sollicitanten bedoeld in artikel 23, 4°, van de wet van 10 januari 2010 tot instelling van de vrijwillige militaire inzet en tot wijziging van verschillende wetten van toepassing op het militair personeel". Deze datum is de zelfde datum van uitwerking als die van het koninklijk besluit van 27 juni 2010 betreffende het administratief statuut van de militair die een vrijwillige militaire inzet vervult.

01/10/2010: "voor de sollicitanten van de andere soorten wervingen"

Overgangsbepalingen: art. 14

Periode van geldigheid van 16/07/2010 tot ...