help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 3 april 2003 betreffende de uitkeringen voor geneeskundige verzorging ten laste van de Dienst voor de overzeese sociale zekerheid


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/04/2003
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/05/2003
Editie:2
Pagina:26065
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/06/2003
Artikelen 4 tot 7, 11 tot 14: 01/01/2002
Artikelen 8 tot 10: 01/01/2003

Periode van geldigheid van 01/01/2002 tot ...