help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Technisch Reglement Distributie Gas Vlaams Gewest van 4 december 2009 van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 04/12/2009
Aard van de akte: Verordening: andere Verordening
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/02/2010
Editie:2
Pagina:11943
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Datum is niet vermeld
DVO 30/04/2004, art. 7, § 4, derde lid: "De technische reglementen zijn verbindend vanaf hun bekendmaking in het Belgisch Staatsblad of, indien de kennisgeving plaatsvindt voor deze bekendmaking, vanaf kennisgeving ervan aan de belanghebbenden."

Bijlage bij
Aard Datum    
MBVO 21/01/2010