help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de secretaris-generaal van het Departement Bestuurszaken van 27 februari 2009 houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake algemene werking van het Departement Bestuurszaken


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Plus en vigueur !
Informations de base
Date de l'acte: 27/02/2009
Nature de l'acte: Arrêté: autre
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 19/03/2009
Page:23085
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet 01/03/2009

Période de vigueur du 01/03/2009 au 01/11/2010
Remarques Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.

Het bij art. 25 opgeheven besluit van 18 november 2008 werd niet gepubliceerd