help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 28 december 1973 houdende verruiming van de kredieturen tot de werknemers die de leergangen in de landbouw volgen, ingericht overeenkomstig het koninklijk besluit van 4 juli 1961 tot regeling van leergangen in de landbouw-, tuinbouw- en landbouwhuishoudkunde


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/12/1973
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/01/1974
Pagina:765
Advies van de Raad van State U - D