help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux

Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 24 juli 1986 tot vaststelling van de opdracht van een gedeelte der bevoegdheden van de Minister van Landsverdediging inzake de afkeuring van de bevoorradingsgoederen, van het materieel en van de goederen van het militair domein, alsmede inzake de eindbestemming die aan de afgekeurde bevoorradingsgoederen en materieel moet worden gegeven


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/07/1986
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad Niet bekendgemaakt
Periode van geldigheid van ... tot 01/06/2006