help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 19 december 2008 betreffende ijkmassa's van 100 kg tot 5 000 kg gebruikt in het kader van de ijkingen en de inspecties van weegwerktuigen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/12/2008
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 02/02/2009
Pagina:7445
Advies van de Raad van State 45131
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 12/02/2009 tot ...