help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Dekret vom 23. Juni 2008 über die zuständige Behörde zur Ausführung der Verordnung (EG) nr. 1082/2006 über den Europäischen verbund für Territoriale Zusammenarbeit (EVTZ)

Decreet van 23 juni 2008 over de autoriteit die bevoegd is voor de uitvoering van de verordening (EG) nr. 1082/2006 betreffende een Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/06/2008
Aard van de akte: Decreet van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/12/2008
Editie:1
Pagina:68835
Advies van de Raad van State 44267
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 09/01/2009 tot ...