help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 18 september 2008 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding voor het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau van het hoofdstuk VII van het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot invoering van een evaluatiecyclus in de instellingen van openbaar nut


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/09/2008
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/10/2008
Editie:1
Pagina:54653
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 24/10/2008 tot ...