help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 14 december 1977 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 april 1977 tot vaststelling van sommige inrichtingsmodaliteiten en tot bepaling van de vakken van het maturiteitsexamen ingericht in de inrichtingen van hoger secundair onderwijs en door de examencommissie van de Staat


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/12/1977
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/05/1978
Pagina:5663
Advies van de Raad van State U - D