help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 22 juni 1988 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 maart 1968 houdende uitvoeringsmaatregelen van artikel 2bis, § 1 en § 2 van het statuut van het Instituut tot Aanmoediging van het Wetenschappelijk Onderzoek in Nijverheid en Landbouw "IWONL" omgewerkt bij het koninklijk besluit van 5 juni 1957, gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 86 van 11 november 1967


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/06/1988
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/10/1988
Pagina:14459
Advies van de Raad van State D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Opmerkingen IWONL opgeheven ingevolge W 06/08/1993, art. 74 - iwt. 29/06/2002 (KB 15/04/2002)
IRSIA supprimé par L 06/08/1993, art. 74 - vig. 29/06/2002 (R 15/04/2002)