help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse minister van Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid en van de Nederlandse Minister van Verkeer en Waterstaat van 18 september 2008 houdende wijziging van het besluit vrijstelling loodsplicht Scheldereglement


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/09/2008
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/09/2008
Pagina:50427
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Dit besluit treedt in werking met ingang van de datum waarop het op 21/12/2005 te Middelburg totstandgekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaams Gewest inzake het gemeenschappelijk nautisch beheer in het Scheldegebied in werking treedt: 01/10/2008

Periode van geldigheid van 01/10/2008 tot ...