help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 21 mei 2013 houdende eindregeling van de begrotingen van de instellingen van openbaar nut van het jaar 2008 en de voorgaande jaren 2006 en 2007


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/05/2013
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/07/2013
Editie:2
Pagina:42981
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: 10de dag na bekendmaking

Uitwerking: deze wet omvat de begrotingsjaren 2006, 2007 en 2008.

TT


Periode van geldigheid van 01/01/2006 tot 31/12/2008