help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

NIEUW OPSCHRIFT
[Besluit van de Vlaamse regering van 3 mei 2002 - Centrum voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen - Functiebeschrijving van de directeur-afgevaardigd bestuurder]
Besluit van de Vlaamse regering van 3 mei 2002 - Centrum voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen - Functiebeschrijving van de directeur-afgevaardigd beheerder


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/05/2002
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 04/06/2002
Editie:2
Pagina:25209
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 16/03/2002
Art. 3: 01/01/2002

Periode van geldigheid van 01/01/2002 tot 31/08/2013