help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 22 juli 1991 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 1991 betreffende de effecten van de Staatsschuld


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/07/1991
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/09/1991
Pagina:21138
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 06/10/1991 tot 26/03/1993
Opmerkingen 1) Onjuist opschrift: dit besluit wijzigt niet enkel het KB 23/01/1991 maar ook andere koninklijke besluiten.

2) Art.3 tot 7: niet geanalyseerd omdat deze artikelen bepalingen opheffen van akten die niet geselecteerd worden.

3) Art. 8: dit artikel heeft de vorm van een autonome bepaling. Het heeft in feite als voorwerp het KB 23/01/1991 impliciet te vervolledigen door een bepaling die de betekenis omschrijft van de in art. 24 en 25 van dit besluit bedoelde "werkdagen", zoals die artikelen bij de artikelen 1 en 2 van het voorliggend besluit worden gewijzigd.