help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2016 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering
van 2 december 2011 houdende de subsidiëring van sociale huisvestingsmaatschappijen voor uitgaven met
betrekking tot rationeel energiegebruik en groene warmte


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/12/2016
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/01/2017
Editie:1
Pagina:13756
Advies van de Raad van State 60496
Inwerkingtreding / Uitwerking 23/12/2016

Periode van geldigheid van 23/12/2016 tot ...