help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 04/12/1990
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/12/1990
Pagina:23800
Advies van de Raad van State 19312 + 19530
Inwerkingtreding / Uitwerking Zie artikel 249
Boek IV (art. 157 tot 180) en artikel 220, tweede lid, 4°: 01/09/1991 (KB 05/08/1991)
Artikel 194, 195, 212 en 213: 01/01/1991 (KB 20/12/1990)
Boek VI, titel II, artikel 214 tot 218: 01/01/1992 (KB 25/11/1991)

Overgangsbepalingen: W 03/08/2012, art. 302


Opmerkingen Toelating tot coördinatie W 20/12/1995