help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 1 juli 1976 tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 januari 1968 houdende vaststelling van de titels vereist met het oog op de toekenning van de toelagen aan de gesubsidieerde inrichtingen voor het muziekonderwijs


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 01/07/1976
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/09/1976
Pagina:11672
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/1976