help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 7 maart 1995 houdende zevende aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1994 - Sectie 31 - "Landbouw"


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/03/1995
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/09/1995
Pagina:27274
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

TT 1994