help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 22 november 1954 tot intrekking van het koninklijk besluit van 17 maart 1954 tot bepaling, voor de toepassing van de wet van 11 october 1919, houdende instelling van een Nationale Maatschappij voor Goedkope Woningen en Woonvertrekken, van de begrippen goedkope woning of goedkoop woonvertrek en minvermogend persoon


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/11/1954
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/12/1954
Pagina:8638
Advies van de Raad van State 4448 + 4402