help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 16 augustus 1971 tot vaststelling van de categorieën van gehandicapten voor dewelke het inschrijvingsverslag in een inrichting, een afdeling of een instituut voor buitengewoon onderwijs wordt opgesteld door een geneesheer en waarbij de kwalificatie van de geneesheer wordt bepaald


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/08/1971
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/09/1971
Pagina:10031
Advies van de Raad van State U - D