help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Dekret vom 28. Januar 2008 zur Zustimmung zum Europäische Übereinkommen zum Schutz des archäologischen Erbes (revidiert), geschehen zu Valetta am 16. Januar 1992

Decreet van 28 januari 2008 houdende instemming met de Europese Conventie ter bescherming van het archeologische patrimomium (herzien), opgemaakt te Valetta op 16 januari 1992


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/01/2008
Aard van de akte: Decreet van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/02/2008
Editie:4
Pagina:11601
Advies van de Raad van State 43348
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 03/03/2008 tot ...