help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 28 maart 1995 tot wijziging van titel VI, hoofdstuk V, van de nieuwe Gemeentewet


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/03/1995
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/04/1995
Pagina:9039
Advies van de Raad van State 23236
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking