help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 1994 houdende diverse maatregelen met het oog op de aanwending van het identificatienummer bij het Rijksregister van natuurlijke personen door de voorzieningen, erkend door het Vlaams fonds voor de sociale integratie van personen met een handicap, in hun betrekkingen met het fonds


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/03/1994
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/07/1994
Pagina:18646
Advies van de Raad van State D
Inwerkingtreding / Uitwerking dag van bekendmaking

Periode van geldigheid van 15/07/1994 tot ...