help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 1994 houdende diverse maatregelen met het oog op de aanwending van het identificatienummer bij het Rijksregister van natuurlijke personen door de voorzieningen, erkend door het Vlaams fonds voor de sociale integratie van personen met een handicap, in hun betrekkingen met het fonds


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 30/03/1994
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 15/07/1994
Page:18646
Avis du Conseil d'Etat D
Entrée en vigueur / Effet dag van bekendmaking

Période de vigueur du 15/07/1994 au ...