help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

NIEUW OPSCHRIFT
[Decreet van 7 december 2007 houdende de oprichting van een Adviescommissie voor Voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en (Kandidaat-)pleegzorgers]
[Decreet van 7 december 2007 houdende de oprichting van de Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid en van een Adviescommissie voor Voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en (Kandidaat-)pleegzorgers]
Decreet van 7 december 2007 houdende de oprichting van de Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid en van een Adviescommissie voor Voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/12/2007
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/12/2007
Editie:2
Pagina:64973
Advies van de Raad van State 42272 + 42696 + 42897
Inwerkingtreding / Uitwerking Te bepalen door de Regering
Artikelen 1, 2, 3, 5, 6, 7, tweede lid, 9, § 1, 10, 17 en 21: 09/04/2008
Artikelen 4, 7, eerste lid, 8, 9, § 2, 11 en 16: 01/08/2009 (eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de benoeming van de leden van de Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt)
Artikelen 12, tweede en derde lid, 15, 19 en 20: 01/01/2014 (BVR 12/07/2013)
Artikelen 12, eerste lid, 13 en 14: 01/07/2013
Artikel 18: dag dat het decreet van 7 mei 2004 inzake de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen in werking treedt: 01/01/2009

Periode van geldigheid van 09/04/2008 tot ...