help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van het afdelingshoofd van de entiteit Communicatie van 1 oktober 2007 tot opheffing van het besluit van het afdelingshoofd Communicatie van de Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid van 7 april 2006 tot subdelegatie van sommige beslissingsbevoegdheden aan de projectleider van het Contactpunt Vlaamse Infolijn


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 01/10/2007
Nature de l'acte: Arrêté: autre
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 10/10/2007
Page:52876
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet 01/10/2007

Période de vigueur du 01/10/2007 au ...
Remarques Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.