help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 1 juni 1964 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 april 1958 betreffende de rechtscolleges die bevoegd zijn voor de regelingen voor rust- en overlevingspensioenen der arbeiders, der bedienden, der zeevarenden onder Belgische vlag en der vrijwillig verzekerden, en tot wijziging van artikel 52 van het besluit van de Regent van 14 september 1946 tot uitvoering der samengeordende wetten betreffende de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroegtijdige dood


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 01/06/1964
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/06/1964
Pagina:6335
Advies van de Raad van State 8815