help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van het Verenigd College van 8 maart 2007 betreffende de financiële actoren


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/03/2007
Aard van de akte: Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/07/2007
Pagina:37685
Advies van de Raad van State 42010
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2007
Art. 16, § 2, 20, 21, § 1, tweede lid, en 22, eerste en derde lid: 01/01/2009

Overgangsbepalingen: art. 49

Periode van geldigheid van 01/01/2007 tot 31/12/2018