help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Erlass des Rates der deutschen Kulturgemeinschaft vom 20. Dezember 1976 betreffend die Festlegung des Stellenplans und die Besoldung des Personals

Decreet van 20 december 1976 tot wijziging van het besluit van 21 juni 1976 betreffende de vaststelling van het kader en van de bezoldiging van het personeel


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/12/1976
Aard van de akte: Decreet van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/04/1981
Pagina:4730
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 26/04/1981 tot ...