help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 2 februari 1959 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 december 1820 houdende onderrichtingen voor de provinciegouverneurs


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 02/02/1959
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/03/1959
Pagina:1446
Advies van de Raad van State 6488
Inwerkingtreding / Uitwerking Zonder voorwerp gemaakt: zie «Alle» in de analyse

Periode van geldigheid van ... tot 25/12/1960