help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 31 januari 1963 tot vaststelling voor sommige bedienden die onder het Nationaal Paritair Comité voor de grootwarenhuizen ressorteren, van de wijze van berekening van het loon voor de betaalde feestdagen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 31/01/1963
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/02/1963
Pagina:1188
Advies van de Raad van State 8151
Periode van geldigheid van ... tot 31/01/1975