help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 10 oktober 2001 tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 juli 1998 tot vaststelling van de gelokaliseerde betrekkingen van eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur, dienstchef, van de gelokaliseerde betrekkingen van eerstaanwezend verificateur bij een fiscaal bestuur die bij voorrang worden toegekend aan de eerstaanwezend verificateurs bij een fiscaal bestuur, ex-verificateurs-accountant en tot aanwijzing van de betrekkingen van assistent bij financiën waarin de functie van chef bij de dienst der inkohieringen kan toegekend worden


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/10/2001
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/10/2001
Editie:1
Pagina:37229
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/11/2001