help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 20 september 1961 tot wijziging van het besluit van de Regent van 16 juni 1949 houdende toekenning van de vergoedingen voor het dragen van de dienstkleding en het kosteloos uitdelen van uitrustingsstukken aan zekere reeksen agenten van het Bestuur van het Zeewezen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/09/1961
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/10/1961
Pagina:7623
Advies van de Raad van State 7518
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1961