help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Erlass der Exekutive der Deutschsprachigen Gemeinschaft vom 16. Dezember 1992 zur Organisation eines experimentellen Teilzeitunterrichts in den Sekundarschulen während des Schuljahres 1992-1993

Besluit van de Executieve van de Duitstalige Gemeenschap van 16 december 1992 houdende inrichting van een experimenteel secundair onderwijs met beperkt leerplan gedurende het schooljaar 1992 - 1993


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/12/1992
Aard van de akte: Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 03/04/1993
Pagina:7257
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/1992

TT 31/08/1993


Opmerkingen Zie ERDG 17/12/1992