help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

NIEUW OPSCHRIFT
[Besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 2006 betreffende de organisatie, de samenstelling, het beheer en de werking van de Raad van het Vlaams Fonds voor Landbouw en Visserij]
Besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 2006 betreffende de organisatie, de samenstelling en de werking van de Raad van het Fonds voor Landbouw en Visserij en tot vaststelling van het bijzonder reglement betreffende het beheer


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/11/2006
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/01/2007
Pagina:2149
Advies van de Raad van State 41351
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 28/01/2007 tot ...