help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 28 september 1971 houdende vervanging van het koninklijk besluit van 22 april 1969 tot indeling bij de categorie der autosnelwegen van de ontworpen openbare weg Luik-Aarlen-Luxemburg met zijtakken naar Tilff en Longwy en verbinding met de autosnelweg Brussel-Aken


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/09/1971
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/11/1971
Pagina:13736
Advies van de Raad van State --