help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 7 december 2006 tot vervanging van artikel 230, eerste lid, 3°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/12/2006
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/12/2006
Editie:2
Pagina:73767
Advies van de Raad van State 41118
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2007

Periode van geldigheid van 01/01/2007 tot ...