help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot regeling van de steun aan projecten van innovatiestimulering, technologisch advies en collectief onderzoek op verzoek van Vlaamse Innovatiesamenwerkingsverbanden


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/07/2006
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/10/2006
Pagina:54968
Advies van de Raad van State 40280
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: 01/07/2006

Overgangsbepalingen: art. 22bis (ingevoegd bij BVR 29/05/2015, art. 2, en vervangen bij BVR 10/11/2017, art. 1)

Buitenwerkingtreding: houdt op van kracht te zijn op 31/12/2015. Deze datum werd uitgesteld tot 31/12/2017 door art. 1 van het BVR 29/05/2015.

Periode van geldigheid van 01/07/2006 tot 31/12/2017