help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 18 september 1991 tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 juni 1980 tot regeling van de toepassing van de wetten betreffende de organisatie van de Middenstand, gecoördineerde op 28 mei 1979


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/09/1991
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/09/1991
Pagina:21243
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking