help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 20 juli 2006 tot vaststelling van de bestandsarchitectuur van de elektronische vorm van de beslissingen van de raad voor maatschappelijk welzijn inzake de jaarrekening


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/07/2006
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/10/2006
Editie:1
Pagina:54778
Advies van de Raad van State 40933
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 23/10/2006 tot ...