help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 17 juli 1953 houdende goedkeuring van het Akkoord betreffende de oprichting van een raad van vertegenwoordigers van Europese Staten voor het bestuderen van de ontwerpen voor een internationaal laboratorium en het organiseren van andere vormen van samenwerking inzake kernonderzoek, en van de Bijlage, ondertekend op 15 februari 1952, te Genève


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/07/1953
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/10/1953
Pagina:6518
Advies van de Raad van State 3391