help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !

VOORSTEL VAN DECREET - houdende het rechtsherstel van ruimtelijke uitvoeringsplannen waarvan de planmilieueffectrapportage werd opgesteld met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 april 2008 betreffende het integratiespoor voor de milieueffectrapportage over een ruimtelijk uitvoeringsplan

ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Vergadering: Vlaams Parlement
Zitting: 2013/2014
Document: 2271
Auteur(s) Wilfried Vandaele, Lode Ceyssens, Bart Martens,Tine Eerlingen, Tinne Rombouts, Jurgen Vanlerberghe, Robrecht Bothuyne
Bijkomende informatie 2271/2 Advies van de Raad van State - p 3-12 (54708)
2271/4 Advies van de Raad van State - p 3-6 (55242)
2271/3/5/6/7/8