help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !

HERZIENING VAN DE GRONDWET - Herziening van artikel 14 van de Grondwet met het oog op de afschaffing van de doodstraf

ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Vergadering: Kamer van volksvertegenwoordigers
Zitting: 2003/2004
Document: 226
Documenten
Amendementen: 226/2
Auteur(s) Olivier Maingain
Overdracht Doc Sen (2003/2004) 601
Bijkomende informatie 226/5/6/7/8