help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 10 maart 1982 tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 oktober 1974 houdende het reglement voor het personeel van de NV "Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen"


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/03/1982
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/03/1982
Pagina:3444
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/04/1982