help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 25 juni 1952 houdende goedkeuring van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, van de bijlagen I, II en III, van het Protocol over de Voorrechten en Immuniteiten van de Gemeenschap, van het Protocol over het Statuut van het Hof van Justitie, van het Protocol over de betrekkingen met de Raad van Europa en van de Overeenkomst betreffende de Overgangsbepalingen, ondertekend de 18 april 1951, te Parijs


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/06/1952
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/08/1952
Pagina:5606
Advies van de Raad van State --