help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 8 maart 1989 tot wijziging, op het stuk van de revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens, van het koninklijk besluit van 4 maart 1965 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (WIB) (26 februari 1964)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/03/1989
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/03/1989
Pagina:4961
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking zie artikel 2

Periode van geldigheid van ... tot 31/12/1990