help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 26 augustus 2010 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspotitie van het personeel van de politiediensten met betrekking tot ernstige en langdurige ziekten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/08/2010
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/09/2010
Pagina:57871
Advies van de Raad van State 48355
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 24/09/2010 tot ...